jak tlumaczyc ustawy, tlumaczenie ustaw, przeklad ustaw
Kategorie:

Jak tłumaczyć ustawy?

Niezależnie o jakim temacie mowa, tłumaczenie powinno być wykonane na najwyższym poziomie językowym, z dbałością o merytorykę i bacząc na wytyczne osoby zlecającej przekład. A jak tłumaczyć ustawy? Oto pytanie, które zapewne stawia sobie każdy młody tłumacz lub osoba u progu kariery w tym zawodzie. Pytanie to pada także z ust wielu klientów, którzy zastanawiają się nad tym czy każdy tekst musi trafić do profesjonalisty. Trzeba przede wszystkim na sprawę spojrzeć przez pryzmat prawa. Wszelkie treści związane z tą tematyką wymagają wiedzy i znajomości prawa. Nie ma tu mowy o tym, aby jakiś dokumentu urzędowy mógł trafić do laika, czy tym bardziej był przetłumaczony przez translator. Tłumaczenie ustaw to sprawa poważna, takie teksty muszą zawsze trafiać wyłącznie w ręce profesjonalistów. W przeciwnym razie można narazić się na liczne problemy, niedogodności, utratę dobrego wizerunku czy chociażby mieć problemy prawne.

Jak tłumaczyć ustawy?

Gogol twierdził, że „tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczystą, tak, aby czytelnik nie zauważył jej istnienia”. Friedrich von Gentz mawiał „ile trudności i nieporozumień można by uniknąć, ile czasu oszczędzić, oddając sprawy w zaufane ręce tłumacza”. Jak tłumaczyć więc ustawy? Przede wszystkim profesjonalnie. Jeżeli jesteś klientem zwróć uwagę na te wszystkie elementy, które tworzą zawodowca, a są to: doświadczenie, wiedza, praktyczne umiejętności. Przyjrzyj się kwalifikacjom zawodowym. Poproś o portfolio i przejrzyj je – szczególnie pod względem przekłady ustaw! Zweryfikuj też tłumacza czy biuro tłumaczeń. Po co? A chcesz współpracować z kimś, kto nie ma odpowiednich kompetencji i już w przeszłości zawalił projekt tłumaczeniowy? Na pewno nie! Z kolei jeśli jesteś osobą, która w przyszłości zamierza zostać zawodowym tłumaczem zwróć uwagę na wszystko to, co jest ważne w specjalizacji z dziedziny prawa. Zacznij od tego, że w większości przypadków treści tego typu może tłumaczyć tylko i wyłącznie tłumacz przysięgły.

Artykuły dla Ciebie:

Jak tłumaczyć ustawy – zawód tłumacza przysięgłego

Ignacy Krasicki napisał kiedyś, że ” przeświadczyć się o tym należy, jako tłumaczenie, lubo się zdaje mniej ważną być rzeczą, w istocie jednak jest kunsztem i szacownym, i wielce trudnym, a zatem nie jest pospolitych umysłów pracą…”. Jak wygląda ścieżka edukacji prowadząca do wejścia w grono tłumaczy przysięgłych? Zacznijmy od tego, że nie ma ona w sobie pierwiastka takiej swobody jak w przypadku tłumacza zwykłego. Dlaczego? Z prostej przyczyny. To zawód zaufania publicznego. Pracuje się z treściami mającymi moc prawną, nie można więc dopuścić tu kogokolwiek, kto nie ma odpowiedniej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Oto kilka ważnych kwestii dotyczących zawodu tłumacza przysięgłego.

 • Podstawowym dokumentem traktującym o tym zawodzie jest Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego.
 • Kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Osoba, która ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub inne wymienione w ustawie. To nie wszystko. Kandydat musi znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karaną za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Do tego trzeba ukończyć studia wyższe i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego.
 • Zanim jednak wejdzie się do grona tłumaczy przysięgłych trzeba zdać wspomniany wyżej egzamin, który przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Test składa się z dwóch części. I etap to tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. II etap z kolei to tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.
 • Czynności tłumacza przysięgłego można wykonywać dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu, złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości, otrzymaniu pieczęci tłumacza przysięgłego oraz posiadając wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
 • Trzeba pamiętać, że tłumacz przysięgły ma nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki. Każdego przedstawiciela tego zawodu obowiązuje odpowiedzialność zawodowa.
 • Kwestie wynagrodzeń omawia rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 roku.

Literatura dla tłumaczy

Chcesz zostać tłumaczem przysięgłym? Marzysz przekładać ustawy, dokumenty sądowe czy inne prawnicze teksty? Pragniesz zdobyć wiedzę i pracować ile się da nad warsztatem tłumacza przysięgłego? W takim razie dobrze zadbać o swój rozwój. Napoleon Hill mawiał „nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna”. Brian Tracy podkreśla, że „Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym”. Jim Rohn zauważa, iż „sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz”.

Oto kilka pozycji publikacji dla tłumaczy, z którymi warto się zapoznać!

 • „Jak czytać, rozumieć i przekładać polskie umowy na język angielski?”, prof. dr hab. Leszek Berezowski.
 • Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu”, Maria Piotrowska.
 • „Tłumaczenie prawnicze”, Danuta Kierzkowska.
 • ” Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego„, Artur Dariusz Kubacki.
 • „Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy”, Bolesław Cieślik i in.

Kto powinien tłumaczyć ustawy – tłumaczenie profesjonalne

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego bardzo jasno informuje o tym, kto i na jakich warunkach może wejść do grona osób wykonujących ten zawód. Dopiero zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego daje możliwość wykonywania przekładów dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych czy firmowych. Jasnym więc jest kto powinien tłumaczy ustawy – zawodowiec. A czym charakteryzuje się dobrze wykonana praca przez takiego specjalistę? Oto kilka ważnych rzeczy.

 • Ustawa – tłumaczenie spełnia wszystkie standardy, od tych tłumaczeniowych przez wzięcie pod uwagę norm prawnych kraju języka docelowego.
 • Przekład spełnia wszystkie wymagania i oczekiwania klienta.
 • Angielskie tłumaczenie czy polskie, chińskie lub francuskie odznacza się najwyższą jakością na poziomie języka.
 • Ustawa – tłumaczenie na angielski, niemiecki, polski czy fiński lub inny język obcy jest spójne terminologiczne. Terminologia i język aktów prawnych jest zgodny z terminologią prawną i prawniczą.
 • Tłumaczenia tekstów są nieskazitelne – nie ma żadnych widocznych błędów, pomyłek, przeinaczeń czy dopowiedzeń.
 • Tłumaczenie ustawy spełnia swój cel.
Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author