tlumaczenie uwierzytelnione, tlumaczenie przysiegle, tlumaczenia zwykle
Kategorie:

Tłumaczenie uwierzytelnione a przysięgłe – czym się różnią?

Czym się różnią tłumaczenie uwierzytelnione i przysięgłe? Czy każdy może przetłumaczyć treści tego rodzaju? Co tłumacz przysięgły może poświadczać? Masz wiele pytań, i masz do tego prawo. Jako osoba z zewnątrz być może nie zdajesz sobie sprawy o istnieniu takiego dokumentu, jakim jest „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego”. Dlaczego Ci o niej wspominamy? O czym ona mówi? Znajdziesz tam odpowiedzi na wiele pytań czy niejasności związanych z tym tematem. A jeżeli nie interesuje Cię czytanie ustawy, bo w tym momencie po prostu chcesz poznać podstawowe kwestie, jesteś w dobrym miejscu! Powiemy Ci czy wszystko na temat przekładów tego rodzaju. Gotowy na porcję nowej wiedzy? Zobacz, jaka jest różnica pomiędzy tłumaczeniem uwierzytelnionym a przysięgłym! Zaczynamy!

Tłumaczenie uwierzytelnione a przysięgłe – czym się różnią?

Jesteś tutaj, ponieważ chcesz dowiedzieć się, czym różni się tłumaczenie uwierzytelnione od przysięgłego? Czy jest to jedna nazwa na określenie tego samego rodzaju przekładu? A może te terminy opisują dwie zupełnie inne sprawy? Otóż te dwa pojęcia opisują tak naprawdę jedno i to samo. Co więcej, tak naprawdę formalnie nie ma czegoś takiego, jak tłumaczenie przysięgłe. Jak to? Po prostu w ustawie nie ma użytego tego typu terminu. Zawsze na określenie pracy tłumacza przysięgłego pojawia się pojęcie tłumaczenia uwierzytelnionego, ewentualnie tłumaczenia poświadczonego. Kojarzysz te nazwy? Na pewno tak! Jeżeli więc potrzebujesz wykonać przekład dokumentów wymagających poświadczenia typu: akt urodzenia, odpis, jakiś dokument sądowy czy urzędowy; zawsze należy zwrócić się do biura tłumaczeń lub tłumacza pracującego jako freelancer z uprawnieniami tłumacza przysięgłego, aby wykona Ci tłumaczenie.

Te artykuły mogą Cię również zainteresować:

Tłumaczenia zwykłe a przysięgłe – czym się różnią?

A czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego? Różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym jest zasadnicza. Jaka? To pierwsze zasadniczo może wykonać każda osoba, to drugie wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego. Innymi słowy mówiąc. Chcesz tłumaczyć? Jeżeli masz talent, znasz język obcy lub języki obce, tak naprawdę możesz zacząć robić to w dowolnym momencie swojego życia. Nie ma tu żadnych formalnych wytycznych, które stanęłyby Ci na drodze. Ktoś może pójść na filologię lub lingwistykę, a ktoś inny zacząć od prawa, medycyny czy inżynierii. Jedyny problem, to znaleźć pierwszego klienta. A ten zwykle chce, abyś pokazał mu swoje portfolio. Potrzebna jest więc praktyka, zdobywanie doświadczenia, które jest tu na wagę złota. Oczywiście jeżeli spojrzysz na najlepszych tłumaczy w branży, to są to naprawdę wykwalifikowani ludzie z wiedzą i konkretnymi umiejętnościami. Każda z tych osób zanim została uznana za eksperta, zapracowała na swoje nazwisko.

Różnica pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym jest więc widoczna, prawda? Ze względu na fakt, że tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, a tłumaczenie poświadczone ma moc prawną każdy kandydat na takiego eksperta musi zdać egzamin państwowy ze znajomości języka polskiego i języka obcego. Test składa się z części pisemnej i ustnej. Dopiero pozytywny wynik sprawia, że taka osoba składa ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości, otrzymuje pieczęć, która służy jej do podpisu oraz zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych. Od tej pory może dokonywać uwierzytelnienia dokumentów urzędowych, skarbowych, sądowych; wykonywać tłumaczenia i odpisy.

Tłumaczenia przysięgłe — kto może je wykonywać?

Kto może wykonywać czynności tłumacza przysięgłego? Kiedy tłumacz zostaje tłumaczem przysięgłym? Czy umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy wystarczą, aby móc wykonywać ten zawód? Trochę już Ci rozjaśniliśmy te sprawy w poprzednim akapicie, teraz jeszcze dopowiemy kilka ważnych faktów. Wszystkie kwestie związane z tłumaczem przysięgłym reguluje „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25 listopada 2004 roku. Wspominaliśmy Ci o nie, pamiętasz? To własnie tam, dokładniej w artykule 1.1. czytamy, że ” ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu”.

Pora dowiedzieć się, kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Chcesz dowiedzieć się, jakie są wytyczne? Tu także wszystko reguluje ten dokument. Wytyczne mówią między innymi o tym, że „tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która: 1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa”. Co jeszcze? Wśród innych wymogów pojawia się znajomość języka polskiego. Czego jeszcze wymaga się od kandydata na tłumacza przysięgłego? Osoba myśląca o tym zawodzie ma pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Są jeszcze jakieś wytyczne? Tak? Należy mieć ukończone studia wyższe. Oczywiście trzeba zdać egzamin. Dużo tego, prawda? Wszystko z myślą o tym, że tłumaczenia uwierzytelnione dotyczą dokumentów i spraw mających moc prawną. Ty nie ma mowy o jakiekolwiek amatorszczyźnie, błędach czy wpadkach. Nikogo nie powinno więc dziwić, że aby wejść do zawodu trzeba przejść długą i wymagającą drogę.

W jakich sytuacjach konieczne jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione? Kiedy trzeba skorzystać z usług tłumacza przysięgłego? W jakich sytuacjach należy udać się to tłumacza przysięgłego? Niezależnie, jaki jest rodzaj tłumaczenia, zawsze jest Ci potrzebny tłumacz przysięgły wtedy, kiedy na dokumencie musi pojawić się pieczęć tłumacza przysięgłego, czyli podpis tłumacza. Tłumaczenie pisemne i tłumaczenie ustne poświadczone ma zwykle zostać wykonane w odniesieniu do formalnych dokumentów. Zwykły tłumacz nie może Ci tego przełożyć, i wcale nie ma to żadnego związku z tym, jakie ma umiejętności tłumaczenia. Tu trzeba mieć uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Standardowo zwracasz się do niego z prośbą o przetłumaczenie wszelkich dokumentów z urzędu stanu cywilnego, pism, które mają charakter procesowy; a także w przypadku wszystkich ważnych dokumentów, gdzie wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione.

Co tłumaczy tłumacz przysięgły? Standardowo zajmuje się przekładami na przykład pełnomocnictwa, aktu urodzenia, ślubu czy zgonu, a także wyroki sądowe lub akty notarialne. Kto może być jego klientem? Każdy z nas. Specjaliści obsługują zarówno osoby prywatne, firmy, jak i organy państwowe takie, jak sądy czy Policja.

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego?

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego z języka obcego na język polski? Chcesz, aby przetłumaczony dokument trafił do Ciebie, jak najszybciej? Liczy się dla Ciebie jakość tłumaczenia? W takiej sytuacji koniecznie skontaktuj się z biurem tłumaczeń lub tłumaczem działającym jako freelancer, który posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego. Pamiętaj, że każde tłumaczenie, które ma zostać uwierzytelnione nie może być wykonane przez tłumacza zwykłego. Najprościej znaleźć dobrego specjalistę. Ekspert to zawsze pewność, że otrzymasz przekład w wyznaczonym przez Ciebie terminie. Jeżeli jesteś laikiem nie mającym pojęcia o tłumaczeniach niech nie zwiodą Cię kogoś piękne słówka o tym, że może przygotować Ci tłumaczenie. Zawodowiec musi być wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i tam sprawdzić uprawnienia konkretnego człowieka.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author