Kategorie:

Tłumaczenie wypisu ze szpitala

Tłumaczenie dokumentów medycznych jest jednym z najtrudniejszych w branży. Dotyczą one szeroko pojętej tematyki zdrowia i chorób. Tłumaczenia medyczne najczęściej dotyczą kart pacjenta, recept czy zaleceń lekarza. Wymagają też ogromnego doświadczenia w tłumaczeniach medycznych. Tu nie ma miejsca na pomyłki. Bez wątpienia jednym z najistotniejszych dokumentów medycznych jest wypis ze szpitala. Od jego prawidłowego przekładu zależy dalszy tok leczenia, a czasem nawet życie pacjenta. Dlatego tak ważne jest, aby tłumaczenie wypisu ze szpitala powierzyć doświadczonemu tłumaczowi medycznemu. W tak ważnej kwestii jak dokument medyczny nie powinniśmy polegać na przypadkowych tłumaczach. Jeśli nie masz czasu na poszukiwania dobrego tłumacza przysięgłego, wybierz biuro tłumaczeń specjalizujące się w tłumaczeniach dokumentacji medycznej.

Dlaczego należy powierzyć tłumaczenie wypisu ze szpitala tłumaczowi medycznemu?

Odpowiedź wydaje się być prosta. Przede wszystkim warto wiedzieć, jakie informacje zawiera wypis ze szpitala. W dokumencie znajduje się pisemne zestawienie zabiegów, badań klinicznych, procedur zastosowanych podczas pobytu w szpitalu. Tu również znajdują się informacje o stanie pacjenta, rozpoznanie i historia choroby oraz zastosowanych lekach. Każdy pacjent ma prawo taką kartę otrzymać przy wypisie ze szpitala. Jeśli dokument medyczny sporządzony jest w języku angielskim, należy zadbać o jego staranne przetłumaczenie. Od rzetelności przekładu zależy bardzo wiele.

Oto co powinien zawierać wypis ze szpitala:

  1. dane pacjenta
  2. rozpoznanie choroby i skrócony zapis jej przebiegu;
  3. wyniki badań diagnostycznych oraz wyniki konsultacji;
  4. zastosowane leczenie;
  5. zalecenia dotyczące dalszego leczenia, żywienia, pielęgnowania oraz trybu życia;
  6. orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w razie potrzeby – ocenę zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia;
  7. adnotację o lekach i materiałach medycznych zapisanych na receptach dla pacjenta;
  8. terminy planowanych wizyt kontrolnych lub konsultacji, na które wystawiono skierowania
  9. wskazania dotyczące dalszego trybu życia, stosowanych dietach i zaleceniach na przyszłość

Tłumaczenia medyczne to jedne z najtrudniejszych tłumaczeń specjalistycznych. Specyficzna terminologia lekarska, farmaceutyczne nazewnictwo – to jedynie przykłady. Mając na uwadze informacje zawarte w wypisie ze szpitala, jasno widać że jego tłumaczenie musi być perfekcyjne.

Wypis ze szpitala – tłumaczenie

Przekład wypisu ze szpitala jest niezbędny chociażby do wypłaty odszkodowania. Jeśli ulegliśmy wypadkowi za granicą, aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest tłumaczenie obcojęzycznej karty leczenia szpitalnego. Często ubezpieczyciel wymaga tłumaczenia przysięgłego dokumentów. Dlatego tak ważne jest, aby tłumaczenia tekstów medycznych powierzyć specjaliście.

Tłumaczenie kart informacyjnych może być także niezbędne przy dochodzeniu roszczeń o błąd w sztuce medycznej. Od jego rzetelności zależy bardzo wiele. Nie tylko wysokość odszkodowania, ale w ogóle jego przyznanie.

Dziś wielu z nas pracuje za granicą. Często też podróżujemy, bo nigdy wcześniej nie było to tak łatwe. Dzięki temu mamy możliwość zwiedzania świata. Ale swoboda podróżowania to także ryzyko, że za granicą zachorujemy albo ulegniemy wypadkowi. Takie rzeczy się zdarzają. Ważne, aby po opuszczeniu szpitala przetłumaczyć kartę wypisu. Nawet jeśli doskonale znamy język, w którym dokument został sporządzony, warto tłumaczenie zlecić specjaliście. Jeśli język obcy to dla nas wciąż wyzwanie, tym bardziej powierzmy tłumaczenie wypisu ze szpitala tłumaczowi medycznemu.

Czy tłumaczenie wypisu ze szpitala musi być przysięgłe?

Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, do jakich spraw jest nam ono potrzebne. Jeśli będziemy dochodzić roszczeń odszkodowawczych, lepiej wykonać tłumaczenie przysięgłe. Nawet jeśli ubezpieczyciel czy sąd tego nie wymaga. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za solidność przekładu i stanowi rękojmię jakości tłumaczenia.

Jeśli z kolei tłumaczenie jest na potrzebne wyłącznie do celów prywatnych, wystarczy tłumaczenie zwykłe. Najważniejsze jest jednak, aby było to profesjonalne tłumaczenie, które nie zawiera pomyłek. Tłumaczenia kart informacyjnych leczenia szpitalnego to jedne z najważniejszych dokumentów medycznych pacjenta. Pamiętajmy, że wypis ze szpitala zawiera między innymi informacje o lekach i dawkach, które należy przyjmować po opuszczeniu placówki. Możemy sobie tylko wyobrazić konsekwencje pomyłki w tłumaczeniu.

Zlecenie tłumaczenia wypisu ze szpitala to naprawdę poważna sprawa. Wydaje się być oczywiste, że powinien je wykonać specjalista, który ma doświadczenie w medycznej terminologii. Jej specyfika po prostu wymaga, aby to tłumaczenie wykonane było rzetelnie.

Potrzebując tłumaczenia wypisu ze szpitala warto powierzyć je specjaliście. Bez znaczenia jest tu nawet czy ma być ono zwykłe czy przysięgłe. W tej dziedzinie nie może być mowy o żadnych nieścisłościach czy omyłkach. Od prawidłowego tłumaczenia może zaleć przecież nasz stan zdrowia, a nawet życie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie jego wykonania do biura tłumaczeń. Warto wybrać to najlepsze, zatrudniające specjalistycznych tłumaczy medycznych. To wybitni profesjonaliści, o specjalizacji medycznej. W przypadku tłumaczenia każdej dokumentacji medycznej, tak i w przypadku przekładu wypisu ze szpitala niezwykle istotna jest precyzja, staranność i rzetelność.

Przy tłumaczeniu dokumentacji medycznej wymagana jest specjalistyczna wiedza językowa. Medycyna to dziedzina naukowa, która od tłumacza wymaga dogłębnej wiedzy specjalistycznej. A to z kolei wymaga sporo czasu i wysiłku. Dlatego często tłumaczami medycznymi są sami lekarze lub osoby z wykształceniem pokrewnym. Co prawda tłumacz medyczny nie przeprowadza zabiegów. Musi jednak mieć wiedzę z tego zakresu. Tłumaczenie medyczne to ogromna odpowiedzialność dla tłumacza. Dlatego przekład karty pacjenta najlepiej powierzyć doświadczonemu profesjonaliście.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author