Kategorie:

Tłumaczenie aktów małżeństwa

 

W pracy tłumacza bardzo często zdarza się tłumaczyć akty stanu cywilnego. To najczęściej akty małżeństwa, akty zgonu i odpisy aktów urodzenia. Ich przekład zlecany jest najczęściej przez osoby prywatne. Najczęściej tłumaczone są akty małżeństwa. Wiele urzędów przy rejestracji danego zdarzenia wymaga tłumaczenia aktu stanu cywilnego. Kiedy jest wymagane ich tłumaczenie? Na przykład do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia czy nadania obywatelstwa. Kto może tłumaczyć akt małżeństwa? Czy jest to kierownik USC? Oto kilka słów o tłumaczeniu aktów małżeństwa.

Tłumaczenie aktów małżeństwa

Jak wygląda tłumaczenie aktów małżeństwa? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto poznać czym jest akt małżeństwa. Otóż, akt małżeństwa jest dokumentem potwierdzającym dane zdarzenie. W przypadku aktu małżeństwa potwierdza on zawarcie związku małżeńskiego. Kto go może sporządzić? To kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie sporządzanego aktu małżeństwa wydawane są jego odpisy. To odpis skrócony aktu małżeństwa. Albo odpis zupełny aktu małżeństwa. Czym się one różnią? Treścią. Pierwszy z nich jest krótszy. Zawiera jedynie niezbędne informacje dotyczące zawarcia małżeństwa. Drugi jest rozbudowany. To np. akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Zasady i tryb rejestracji aktów małżeństwa reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (DZ.U. 2014 poz. 1741). Z niej wynika kto może sporządzić dany dokument USC. Z niej dowiemy się także jak zarejestrować w Polsce małżeństwo zawarte za granicą. Określa ona także czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Tłumaczenie zagranicznych aktów małżeństwa

Niektórzy z nas zawierają związek małżeński za granicą. Wtedy również sporządzany jest akt małżeństwa. Tyle, że obcojęzyczny. Jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą można zarejestrować je w Polsce. Jak to zrobić? Kwestię tę także reguluje powołana wyżej ustawa prawo o aktach stanu cywilnego. Rejestracja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego określana jest jako szczególny rodzaj rejestracji stanu cywilnego. Może ona polegać na rejestracji małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP. A małżeństwo zostało zawarte w państwie, gdzie nie jest prowadzony rejestr aktów stanu cywilnego. Może także być to transkrypcja zagranicznego dokumentu. Na czym ona polega? Transkrypcja polega na przeniesieniu zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Wówczas taki dokument jest tożsamy z polskim aktem stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia ma moc dokumentu urzędowego. Taki, który wystawiany jest przez właściwy urząd. I co do którego nie ma wątpliwości co do jego autentyczności.

Kto może złożyć wniosek o wydanie transkrypcji ? Każdy, kogo dotyczy zdarzenie. Czyli małżonkowie. Ale również osoby, które wykażą interes prawny. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i transkrypcji aktów małżeństwa znajdziemy w biuletynie informacji publicznej. Prowadzony jest on przez właściwy urząd stanu cywilnego. Warto wiedzieć, że takie czynności wymagają uiszczenia opłaty skarbowej. Są to bowiem czynności administracyjne. W przypadku transkrypcji jest to kwota 50 zł.

Oprócz rejestracji i transkrypcji może mieć miejsce także odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie. Czyli zawarcie małżeństwa.

Kto tłumaczy akty małżeństwa?

Aby dokonać transkrypcji aktu małżeństwa, należy mieć komplet dokumentów. To nie tylko zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego. Albo zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa. Dokumenty te należy złożyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Kto tłumaczy akty małżeństwa? Urzędowe tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Jest on uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń. To ten tłumacz jest uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku braku tłumacza języka obcego, zagraniczny akt stanu cywilnego może zostać przetłumaczony przez konsula.

Tłumaczenie odpisów aktów małżeństwa – to warto wiedzieć

Warto wiedzieć, że urzędowego tłumaczenia nie wymaga akt wielojęzyczny. Wielojęzyczny odpis dokumentu USC ma taką sama wartość jak polski odpis skrócony aktu małżeństwa. Nie ma potrzeby jego tłumaczenia. Pod warunkiem, że został sporządzony na standardowym formularzu.

Zagraniczne akty małżeństwa można uzupełnić. Kiedy? Gdy np. taki dokument nie zawiera oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa. Wtedy małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w tym zakresie. Składa się je we wniosku o transkrypcję lub rejestrację.

Niektórych dokumentów nie trzeba tłumaczyć. Których? Gdy są one sporządzone w jednym z języków urzędowych kraju w którym taki dokument składamy. W innym przypadku można starać się o wydanie dokumentu wielojęzycznego. Wniosek taki należy złożyć do władz kraju UE, który wydał dokument. Wówczas możemy uzyskać wielojęzyczny odpis akty małżeństwa czy aktu urodzenia. I nie musi być on tłumaczony.

Warto wiedzieć, że co do zasady nie istnieje obowiązek transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Poza jednym wyjątkiem. Jest ona obowiązkowa w przypadku gdy polski obywatel, którego akt ten dotyczy posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze i sporządzony jest na terytorium RP. A osoba taka żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Także gdy osoba ubiega się o wydanie polskiego dokumentu tożsamości lub nadania numeru PESEL.

Proces transkrypcji i rejestracji treści zagranicznego dokumentu odbywa się w trybie administracyjnym. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Standardowy termin administracyjny to 30 dni. Jeśli uzyskaliśmy decyzję odmowną, mamy prawo się od niej odwołać. Możemy to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem kierownika USC do wojewody.

Komu powierzyć tłumaczenie aktu małżeństwa? Oczywiście do doświadczonego biura tłumaczeń przysięgłych. Dzięki temu mamy pewność, ze najlepszy ekspert od tłumaczeń skróconego aktu małżeństwa podejmie przekład. Co ważne, należy wybrać tłumacza uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń. Musi być to doświadczony tłumacz przysięgły. Taki, który zna specyfikę przekładu odpisu skróconego aktu małżeństwa. Musi też doskonale znać przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Bo tak naprawdę właśnie na tej wiedzy opierają się tłumaczenia aktów małżeństwa czy aktu urodzenia dziecka. Tłumacz musi mieć też wiedzę w zakresie wymogów dotyczących przekładania określonych dokumentów urzędowych w Unii. Bez tej wiedzy tłumaczenie nie będzie poprawne.

Tłumaczenie odpisu aktu stanu cywilnego to skomplikowany proces. Dlatego ich przekład należy zlecić do tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń.

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author