skroty klawiaturowe ulatwiajace zycie tlumacza, skroty klawiaturowe
Kategorie:

Skróty klawiaturowe ułatwiające życie tłumacza

Chcesz ułatwić sobie życie? W takim razie zapoznaj się z najbardziej znanymi i pomocnymi skrótami klawiaturowymi. Ich znajomość nie tylko ułatwi Ci pracę, ale i znacząco przyspieszy wiele działań przy komputerze. Warto mieć świadomość, w jaki sposób można niemal błyskawicznie skopiować cały tekst tłumaczenia. Dobrze zdawać sobie sprawę, które dwa klawisze pomogą Ci szybko cofnąć szkodliwe działanie. A kiedy musisz wkleić jakąś grafikę czy tekst do pliku, wspaniale zrobić szybko, prawda? Właśnie! Dziś omawiamy skróty klawiaturowe najbardziej ułatwiające życie tłumaczom i innym specjalistom, którzy długie godziny spędzają przed monitorami komputerów.

Skróty klawiaturowe

Jeżeli korzystasz z komputera na pewno chociaż raz w życiu skorzystałeś ze skrótów klawiaturowych. Warto wiedzieć jak zrobić „kopiuj” i „wklej” czy „znajdź”. Po co klikać myszką dziesięć razy skoro można zrobić coś błyskawicznie? Właśnie, to pytanie czysto retoryczne. Tym razem „pójście na skróty” nie jest czymś złym. Wręcz przeciwnie! Można powiedzieć, że w tym przypadku skróty służą Twoim celom, efektywności i samej szybkości pracy.

Zalety skrótów klawiaturowych:

 • Uproszczają codzienną pracę przed komputerem.
 • Pomagają zwiększyć produktywność pracy.
 • Zwiększają efekty Twoich działań.
 • Sprawiają, że oszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na inne cele.
 • Pomagają szybko wklejać, kopiować, wycinać, cofnąć czynność czy przełączyć układ klawiatury.
 • Z ich pomocą codzienne obowiązki stają się sprawniejsze.

Skróty klawiaturowe ułatwiające życie tłumacza i nie tylko

Które skróty są tymi najbardziej potrzebnymi w pracy tłumacza? Oto te, które potrafią naprawdę ułatwić życie osobom wykonującym ten zawód!

 • Zaczynamy od skrótu, dzięki któremu można błyskawicznie skopiować słowo, fragmenty tekstu czy kilka stron dokumentu. A jest to Ctrl + C.
 •  Kiedy chcesz wkleić do dokumentu, projektu czy przekładanej treści jakiś tekst czy obraz musisz użyć Ctrl + V.
 • W jaki sposób można zaznaczyć treść całego dokumentu? Tu wystarczy użyć następującej kombinacji klawiszy: Ctrl + A.
 • Pomyliłeś się i chcesz cofnąć swoje działanie? W takim razie zapamiętaj, że możesz to zrobić dzięki: Ctrl + Z. Ten sam efekt uzyskasz również z połączenia Ctrl + Y.
 • Co zrobić, kiedy chcesz wyciąć jakiś fragment z dokumentu, na którym właśnie pracujesz? W tej sytuacji należy użyć: Ctrl + X.
 • Jak się przełączyć między aplikacjami na pasku zadań? Tu stosujesz: Ctrl + T.
 •  A jak podejrzeć pulpit i otwarte w danej chwili okna okna? Bardzo prosto! Użyj skrót Ctrl + Tab.
 • Jak zamknąć bieżącą kartę w przeglądarce? Należy zastosować kombinację skrótów klawiaturowych: Ctrl + W, ewentualnie Ctrl + F4.
 • Nie chcesz mieć jakiegoś pliku na komputerze? Możesz się go pozbyć stosując skrót: Shift + Delete.

Skąd się biorą dziwne translacje w Tłumaczu Google?

Tłumaczowi Google udało się zaliczyć już wiele sławnych wpadek. Przewidywał koniec świata, powrót Jezusa. Skąd się to bierze? Powodów może być wiele. Ta technologia wciąż jeszcze jest daleka od ideału. Sprawdza się w przypadku użytkowników prywatnych, ale nie należy traktować przekładu od Google tak, jak pracy wykonanej przez zawodowego tłumacza. Winą za wpadki zapewne należy obarczyć Neutral Machine Translation, która wciąż „uczy się” i czasem daje dość przedziwne wyniki. Niektórzy dopatrują się też udziały w tym osób, które pracują dla Google, a które lubią żarty. Zapewne swoje pięć groszy do tego typu wpadek dokładają też osoby, które wykorzystują opcję „zaproponuj zmiany”. Nie można też zapomnieć o tym, że błędy i wpadki tłumaczeniowe wynikają też z nikłej świadomości języka osoby korzystającej z takiego translatora.

Deklaracja dostępności

Czym jest w ogóle Deklaracja dostępności? Najogólniej mówiąc: Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych to dokument umieszczony w Internecie, który mówi o dostępności tychże stron i aplikacji. Przygotowuje się ją według wzoru Ministerstwa Cyfryzacji. Trzeba jednak podkreślić, że sprawa dotyczy podmiotów publicznych. Chcesz dotrzeć do rzetelnego źródła, które pomogłoby przyswoić Ci temat? Wszelkie informacje dotyczące tematu znajdują się w Ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. A artykule pierwszym tego dokumentu dowiadujemy się, co dokładnie on określa. A będą to: „wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji, kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy,  zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej,  postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów”.

Deklaracja dostępności: wszystko, co warto wiedzieć!

 • Należy ją opublikować w formie elektronicznej w dostępny sposób.
 • W przypadku, kiedy nie spełnia standardu też należy zapewnić dostępność swojej strony internetowej.
 • Dostępność ma zastosowanie do strony podmiotów publicznych.
 • W samej deklaracji odbiorca może uzyskać takie informacje jak: jakie standardy dostępności spełnia dana strona, jakie wprowadzono ułatwienia dostępności. Należy też wymienić, które treści nie są dostępne, a także podać tego przyczynę. Musi też być podane, jak zgłosić problemy z dostępnością oraz jak uzyskać w dostępnym formacie niedostępne treści.
 • Deklaracja zawiera także:  „datę publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej,  datę ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości,  informację lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej,  dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym,  informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych, informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku,  link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej,  informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej,  link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich” (dane podajemy za tekstem ustawy).
 • Kto może wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej? Artykuł 18.1 ustawy informuje, że składać wnioski o udostępnianie informacji” „każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7”.
 • A co w przypadku, gdy ktoś odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności? W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Ustawa mówi o tym, że każdy może wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Podmiot publiczny do 7 dni od otrzymania takie wezwania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem więc osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w tym temacie, ew. skargę w sprawie zapewnienia dostępności.
 • Co roku należy ją aktualizować.
 • Trzeba pamiętać, że za jej brak zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu swojej strony internetowej zgodnie z ustawą lub niekompletność grozi od 5000 do nawet 10000 złotych kary.
Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author