Czym są języki martwe?

Zapomniana mowa. Przykłady języków martwych Badacze doliczyli się, że na całym świecie funkcjonuje łącznie kilka tysięcy rodzajów …