Najwyższy poziom znajomości języka. Egzamin CPE – struktura i wymogi

Chcąc uzyskać najwyższy i najbardziej prestiżowy certyfikat językowy, kandydaci powinni zdecydować się na egzamin CPE. Poziom trudności w jego przypadku jest niezwykle wysoki, ale jednocześnie pozwala zyskać najbardziej pożądane na rynku pracy potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Spośród wszystkich certyfikatów językowych dotyczących języka angielskiego, najwyższym poziomem odznacza się Certificate of Proficiency in English (lub CPE). Bazując na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, jego poziom ocenia się na C2, czyli najwyższy z trzystopniowej Skali Rady Europy. Umiejętności, jakie trzeba zaprezentować podczas egzaminu CPE pozwalają ocenić, czy kandydat potrafi komunikować się w tym języku we wszystkich możliwych sytuacjach dnia codziennego, zawodowego, a także wypowiadać na tematy abstrakcyjne.

Egzamin CPE – opis

W trakcie egzaminu na zdających czekają cztery części, które obejmują wszystkie kluczowe umiejętności językowe, takie jak czytanie i używanie języka, pisanie, słuchanie i mówienie. Dzielą się na części pisemne i ustne.

Egzamin CPE – struktura

 1. Reading and Use of English (1 godzina 30 minut, 40% wszystkich punktów)

Pierwszy z etapów egzaminu CPE zakłada, że kandydaci nie będą mieli problemów z czytaniem
i rozumieniem przeróżnych tekstów, takich jak literatura fikcyjna, czasopisma, gazety i podręczniki.
W jego trakcie sprawdzane są także umiejętności interpretacji czytanych treści oraz umiejętność ich przekształcania.

 • Części 1-4: koncentrują się na używaniu języka angielskiego i sprawdzaniu wiedzy z zakresu podstawowego słownictwa. Ćwiczenia polegają na uzupełnianiu luk w zdaniach, wpisywaniu wyrazów do tekstu czy przepisywaniu całych zdań

 • Części 5-7: koncentrują się na czytaniu i sprawdzaniu poziomu rozumienia treści przez zdających. Ćwiczenia dotyczą wyboru spośród wielu propozycji, przetłumaczenia konkretnych akapitów czy innych ćwiczeń związanych z dopasowaniem tłumaczenia do oryginalnego tekstu.

 1. Writing (1 godzina 30 minut, 20% wszystkich punktów)

W tej części kandydatów czekają dwa oddzielne tematy sprawdzania wiedzy. Ich zadaniem jest pisanie treści o długości od 280 do 320 słów, zaś ocenie podlega ich umiejętność strukturyzowania i rozwijania pomysłów na dany temat, wrażenie wywierane na podstawie stworzonych treści czy język użyty
do rozwiązania ćwiczeń.

 • Część 1: składa się tylko z jednego zadania. Zdający muszą napisać esej o długości do 280 wyrazów, w którym znaleźć się ma podsumowanie i ocena informacji zawartych w dwóch innych tekstach (po ok. 100 słów każdy)

 • Część 2: zdający muszą odpowiedzieć na jedno z czterech pytań. Ich zadaniem jest napisanie dłuższej formy pisemnej, jak artykuł, opowiadanie czy list. W ich treści musi się znaleźć odpowiedź na pytanie.
 1. Listening (40 minut, 20% wszystkich punktów)

W tej części egzaminu CPE zdający mają przed sobą cztery oddzielne zadania. Odtwarzane
są im przeróżne nagrania, w których używane jest słownictwo konferencyjne, wykładowe, ale także branżowe i związane z sytuacjami życia codziennego. Ocenie podlega umiejętność zrozumienia wszystkich zakresów odsłuchiwanych wypowiedzi, jak również wyciąganie głównych wątków.

 • Część 1: w jej skład wchodzą trzy niepowiązane ze sobą nagrania. Każde z nich trwa około jedną minutę, a zadaniem zdającego jest odpowiedź na sześć pytań

 • Część 2: w tej części zdający muszą odsłuchać kilkuminutowego dialogu, a także dziewięciu niekompletnych zdań. Ich zadaniem jest uzupełnienie luk w przypadku każdej z tych wypowiedzi

 • Część 3: zawiera 3-4 minutowe nagrania wypowiedzi native speakerów. Zdający muszą odpowiedzieć na pięć pytań wielokrotnego wyboru

 • Część 4: w jej skład wchodzi pięć tematycznych monologów, które łącznie trwają około trzech minut. Zdający do każdego z nich muszą odpowiedzieć na pięć pytań.
 1. Speaking (16 minut – 20% wszystkich punktów)

Ostatnia część egzaminu CPE składa się z trzech etapów, z których dwa są ze sobą powiązane. Udział
w niej bierze dwóch zdających i dwóch egzaminatorów – jeden z nich pełni rolę mówcy i oceniającego, zaś drugi jest asesorem i nie bierze udziału w rozmowie. Kandydaci mają za zadanie zaprezentować wszechstronny wachlarz umiejętności językowych, uzupełniony umiejętnościami stosowania różnych form wypowiedzi.

 • Część 1: zawiera krótką rozmowę z egzaminatorem na różne tematy. Pytania dotyczą osoby zdającego

 • Część 2: opiera się na rozmowie dwóch kandydatów na przekazany przez egzaminatora temat, dotyczący zaprezentowanego zdjęcia. Wraz z tym wiąże się zadanie jego opisu i innych,
  na które oboje muszą odpowiedzieć

 • Część 3: polega na długim monologu i grupowej dyskusji. Pierwszy ze zdających musi wypowiadać się przez dwie minuty, po czym komentarza udziela drugi z nich, a następnie zadaje pierwszemu pytanie na temat jego wypowiedzi. Czynność powtarza się w drugą stronę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *