Kategorie:

Meandry polskiego, czyli z jakiej litery napisać dane słowo…? Poznaj zasady i już więcej nie popełniaj błędów!

Wydawałoby się, że najmniej problemów każdemu tłumaczowi sprawia polska ortografia. Tłumacz zastanawia się przecież nad pisownią języka który tłumaczy, a polską ortografię ma zakodowaną. Niekoniecznie tak jest… Analiza różnego rodzaju tłumaczeń, jednoznacznie wskazuje, że tłumacze mają problemy z prawidłowym stosowaniem wielkich liter. I nie chodzi tutaj o imiona, nazwiska czy nazwy państw – pisanie nazw własnych tego typu wielką literą to oczywistość, dla każdego posiadającego elementarną wiedzę z języka polskiego.Błędy w języku polskim, które są i zdarzają się najlepszym.

O co chodzi? Sprawdźmy!

Błędy w języku polskim

Błędy w języku polskim zdarzają się nawet orłom. O ile w wielu sytuacjach są one niegroźne czy nie popsują nikomu dobrego imienia, o tyle w pracy tłumacza bezbłędność i wysoka jakość to rzecz podstawowa i pożądana.

Najczęściej popełniane błędy w języku polskim możemy podzielić na:

 • błędy zapisu,
 • błędy ortograficzne,
 • błędy interpunkcyjne,
 • błędy graficzne.

Najczęstsze błędy w języku polskim zwane błędami zapisu /błędy zewnątrzjęzykowe dzielimy na systemowe i użycia (błędy stylistyczne).

Systemowe podzielimy z kolei na:

 • gramatyczne (składniowe i fleksyjne),
 • leksykalne (słownikowe, frazeologiczne, słowotwórcze),
 • fonetyczne.

Najczęstsze błędy w języku polskim dotyczą więc różnych sfer.

Najczęstsze błędy w języku polskim

Polszczyzna zaskakuje, nie zdajemy sobie sprawy z błędów jakie popełniamy. Dobry tłumacz musi być perfekcjonistą. Bezbłędność musi się wyrażać, zarówno na polu używania języka polskiego, jak i obcego.

Najczęściej popełniane błędy w języku polskim związane z pisownią wielką lub małą literą to:

 • Wielką literą piszemy nazwy osób, które istnieją lub istniały, a także nazwy postaci fikcyjnych, np. z bajek: Śpiąca Królewna czy legend: Smok Wawelski.
 • Przydomki i przezwiska ludzi zawsze piszemy wielką literą. Co więcej, jeżeli przydomek ma formę wyrażenia przyimkowego, to każdy rzeczownik, który tworzy to wyrażenie piszemy wielką literą, a przyimek małą, np. Jan bez Ziemi.
 • Nazwy mieszkańców części świata piszemy z wielkiej litery, np. Amerykanin, ale nazwy mieszkańców miast, wsi czy osiedli piszemy małą literą! Np. warszawianka, paryżanin.
 • Nazwy członków narodu piszemy z wielkiej litery, np. Żyd, Murzyn (człowiek rasy czarnej), ale żyd, jako wyznawca judaizmu, piszemy już małą literą, tak samo jak murzyn, w kontekście kogoś, kto wykonuje pracę za inną osobę.
 • Nazwy mieszkańców poszczególnych terenów geograficznych piszemy z wielkiej litery, np. Pomorzanin.
 • Pełne nazwy świąt i dni świątecznych, a nie ich nazwy opisowe, piszemy wielką literą. O ile nie ma problemu z pisownią nazwy – Boże Narodzenie, o tyle z nazwą: Zielone Świątki czy Środa Popielcowa są już trudności.
 • Nazwy tytułów gazet, czasopism, co do zasady piszemy zawsze z wielkiej litery! Wielka litera dotyczy każdej z części mowy, które tworzą tytuł, poza przyimkami i spójnikami, które występują wewnątrz tych nazw, np. Wiedza i Życie, Listy z Teatru.
 • Nazwy indywidualne urzędów, instytucji, co do zasady piszemy z wielkiej litery, np. Sejm, Urząd Skarbowy, Izba Lordów. Ale, jeżeli wyrazy te użyte są jako wyrazy pospolite, piszemy je z małej litery, np. To już kolejny sejm zajmujący się podwyżką podatku.

Najczęściej popełniane błędy w języku polskim

Liczne badania i statystyki pokazują, że najczęściej popełniane błędy w języku polskim dotyczą takich słów jak na przykład: “na pewno”, “naprawdę”, “w ogóle” czy nawet “nie wiem”. O ile zwykły śmiertelnik może być niepewny ich pisowni – choć tu za każdym razem warto i należy zaglądać do słownika – o tyle zawodowy tłumacz nie może pozwolić sobie na wpadki w tych przytoczonych przypadkach, a także w dziesiątkach, setkach i tysiącach innych.

“Polskiego czy polskiego”? Masz wątpliwość – zajrzyj do słownika

“Polskiego czy polskiego”, z jakiej litery mam to napisać? Być może wiele i wielu z Was stoi przed takim dylematem.

“Polskiego czy polskiego”, z jakiej litery zapis? Sprawdźmy!

Zasady pisowni dotyczące Waszego pytania: jaką literą piszemy wyraz “polskiego” mówią, że małą…

“Polskiego czy polskiego” – poprawny zapis 

Jeśli nadal zastanawiasz się: “Polskiego czy polskiego”, z jakiej litery zapisać? Mamy tu bardzo jasną zasadę. Jaką literą piszemy wyraz “polskiego” i dlaczego? Otóż przymiotniki pochodzące od nazw kontynentów i miejscowości (o ile nie są one częścią nazw własnych) piszemy małą literą. Dlaczego już pytanie o to czy powinieneś napisać “Polskiego czy polskiego”, masz już pełne wyjaśnienie.

Język polski skrywa wiele tajemnic, zarówno przed przeciętnym użytkownikiem języka, jak i przed osobami posiadającymi wykształcenie filologiczne.

Tylu zasad, ile funkcjonuje w języku polskim, nie da się spamiętać. W samym słowniku zajmują kilkadziesiąt stron.

Zasada niezmienna od lat: jeżeli masz wątpliwości, zajrzyj do słownika! To on jest skarbnicą polonistycznej wiedzy, z której powinniśmy korzystać.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author