Kategorie:

Które dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Dziś tłumaczenia są właściwie podstawowym narzędziem komunikacji. Niemal na co dzień każdy z nas potrzebuje przetłumaczyć jakiś tekst. I wiele osób staje przed dylematem – jaki powinien zlecić przekład? Czy wystarczy tłumaczenie zwykłe, czy powinno być to tłumaczenie przysięgłe? Z pewnością wiele osób nieraz mierzyło się z tym problemem. Jaka jest różnica między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym? Jak rozpoznać, czy powinniśmy zlecić do biura tłumaczeń przekład zwykły, a jak przysięgły? Oto krótki poradnik o tym, które dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Czym są tłumaczenia zwykłe?

Aby przetłumaczyć prosty tekst, nie trzeba być tłumaczem przysięgłym. Tego rodzaju treści może przetłumaczyć każdy tłumacz. Zasadniczo, w Polsce aby wykonywać tłumaczenia zwykłe nie trzeba mieć nawet wykształcenia lingwistycznego. Wystarczy doskonała znajomość języka obcego oraz zasad przekładu. Czym są tłumaczenia zwykłe? Są to po prostu przekłady tekstów prywatnych jak np. e-maili czy listów. Jeśli więc potrzebujemy przetłumaczyć książkę, broszurę czy ulotkę, wystarczy ich przekład zlecić zwykłemu tłumaczowi.

Takie dokumenty mogą być wykorzystane dla własnych celów. Bez wątpienia najpopularniejszym rodzajem tłumaczeń zwykłych są tłumaczenia pisemne. To one stanowią większość zleceń tłumaczy nieprzysięgłych w biurach tłumaczeń. Jednak takie tłumaczenia mają jedną wadę. Nie mają mocy prawnej ani urzędowej. Oznacza to, że nie możemy takiego tłumaczenia przedłożyć w urzędzie czy sądzie. One jedynie odzwierciedlają treść tekstu oryginału w języku docelowym.

Tłumaczenia przysięgłe – specyfika dokumentów urzędowych

Są jednak dokumenty, których tłumaczenie zwykłe jest niewystarczające. Jest bowiem wiele tekstów, dla których wymagane jest tłumaczenie poświadczone. Wówczas ich przekład musi zostać zlecony tłumaczowi przysięgłemu. Tylko wtedy będą one honorowane przez instytucje i będą poprawne.

Kim jest tłumacz przysięgły? Jest to wybitny specjalista, który zajmuje się tłumaczeniem dokumentów urzędowych. Zawód tłumacza przysięgłego jest w Polsce ściśle regulowany przez przepisy. Tłumacz przysięgły jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że taka osoba jest przy wykonywaniu czynności bezstronna i obiektywna.

Tłumaczem przysięgłym może zostać jedynie osoba, która zdała egzamin państwowy, uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu oraz została wpisania na listę tłumaczy przysięgłych. Lista ta prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości. Tylko taki tłumacz może wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione. Są to zarówno tłumaczenia pisemne jak i tłumaczenia ustne. To niezwykle pasjonująca praca. Ale i odpowiedzialna.

Zakres czynności i kompetencje do wykonywania tego zawodu reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 24 listopada 2004 r. Każdy tłumacz przysięgły własnym podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego poświadcza zgodność danego przekładu z prawem. Pieczęć jest indywidualna. Widnieje na niej imię i nazwisko tłumacza, jego specjalizacja oraz numer wpisu na liście tłumaczy przysięgłych. Każde uwierzytelnienie wpisywane jest do repertorium tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie uwierzytelnione posiada poświadczenie, opatrzone własnoręcznym podpisem tłumacza i odciskiem suchej pieczęci. Oprócz tego takie tłumaczenie tłumacz musi opatrzyć specjalną formułą. Zawiera ona określenie jaki dokument został tłumaczowi przedłożony do tłumaczenia i w jakim języku wykonany. W tej formule znajdziemy także informacje czy tłumaczenie realizowane było z oryginału czy był to odpis dokumentu. Ogromny formalizm oraz odpowiedzialność mają zapewnić gwarancję rzetelności poświadczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Które dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Wykonać tłumaczenie zwykłe może każdy tłumacz. Jednak jest wiele dokumentów, które muszą zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Są to oficjalne dokumenty, które musimy przedłożyć odpowiednim władzom. Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski?

Tłumaczenie przysięgłe należy sporządzić wówczas, gdy dany dokument ma zostać przedłożony w sądzie czy urzędzie. Dotyczy to wszystkich dokumentów, które mają moc prawną i taką samą muszą mieć w języku docelowym. To właśnie poprzez uwierzytelnienia zyskują one moc prawną i procesową. Które dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

To przede wszystkim wszystkie akty stanu cywilnego jak np. akt urodzenia czy zgonu. Tłumaczenie uwierzytelnione wymagane jest także dla wszystkich dokumentów poświadczających wykształcenie – świadectw czy dyplomu ukończenia studiów. Wszystkie dokumenty sądowe, prawne i urzędowe również. Nie można zapomnieć także o aktach notarialnych. Wszelkiego rodzaju umowy, pełnomocnictwa czy testamenty koniecznie muszą mieć tłumaczenie uwierzytelnione. Dlaczego? Ogromny formalizm językowy oraz fakt, że zostaną przedłożone do celów postępowania sądowego, skarbowego czy administracyjnego przesądza o tym, że tłumaczenie dokumentów tego rodzaju musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Jakie inne dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego? To na przykład dokumenty samochodowe. Może być to dla niektórych zaskakujące, ale takie są wymagania. Wynikają one z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Aby móc rejestrować pojazd musimy w wydziale komunikacji przedłożyć tłumaczenie dokumentów samochodowych.

Niektóre dokumenty medyczne dla swej ważności również muszą zostać uwierzytelnione. Kiedy tłumaczenie medyczne powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego? Otóż wtedy, gdy na podstawie takiej dokumentacji domagamy się wypłaty odszkodowania czy składamy je w sądzie.

Jak widać jest wiele dokumentów, które muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. I innego rodzaju przekład nie będzie honorowany. Dlatego warto zlecić tłumaczenie tak ważnych dokumentów doświadczonemu tłumaczowi przysięgłemu. Tylko tak przetłumaczone dokumenty z języka obcego na język polski będą miały taką samą moc prawną i procesową jak oryginały.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author