Kategorie:

Firma za granicą działalność w Polsce – jak to działa?

Coraz częstszą praktyką spotykaną wśród polskich przedsiębiorców jest rejestrowanie firmy za granicą, przy jednoczesnym jej funkcjonowaniu na terenie naszego kraju. Aby nie narobić sobie kłopotów, właściciele muszą się stosować do szeregu wytycznych.

Zarejestrowanie firmy za granicą i działalność w Polsce uwarunkowana jest jednym, kluczowym czynnikiem – stawkami podatkowymi. Na terenie naszego kraju nie są one w większości przypadków zbyt przyjazne dla przedsiębiorców, wskutek czego niektórzy wolą przenieść się na inny system rozliczania, dzięki któremu będą mogli jak najbardziej zoptymalizować swoje koszty. Pod kątem prawnym, takie działania oczywiście są dozwolone, jednak nie zawsze jest to proste.

Samo zarejestrowanie firmy i jej działalność za granicą nie stanowi żadnego problemu. Pojawia się on dopiero w momencie, gdy przedsiębiorca dzieli swoje działania na dwa kraje – rejestracji dokonał w jednym, zaś prowadzenie przypada na drugi.

Kwestie prawne

Tak jak wiele innych aspektów związanych z zatrudnieniem, kwestia zarejestrowania firmy za granicą i prowadzenie działalności w Polsce regulowane jest w ustawach. W tym przypadku stanowi o tym art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy PIT dla osób fizycznych. Mówi ona o tym, że:

,,Osoby fizyczne, które jako miejsce zamieszkania mają terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

Analizując treść ustawy od samego początku, osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest osoba, która posiada na terenie RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (nazywany również ośrodkiem interesów życiowych) lub przebywa na terenie Polski dłużej, niż przez 183 dni w roku kalendarzowym.

Powyższe ustalenia dowodzą, że wystarczy, aby jeden z tych warunków został spełnionych, aby osoba fizyczna miała obowiązek uiszczania podatków od całości swoich dochodów. Jeśli chodzi o zarejestrowanie firmy za granicą, a prowadzenie działalności w Polsce i w efekcie zamieszkanie na jej terenie wiąże się z koniecznością płacenia polskich podatków.

Jak to wygląda w praktyce? Warto przyjrzeć się przykładom takich działań.

  • Przykład 1: Osoba fizyczna zarejestrowała swoją działalność w Londynie, w którym przebywa łącznie przez 30 dni, prowadząc ją w sposób stacjonarny. Jego zadaniami są między innymi kwestie księgowe, rozliczanie sprzedaży czy zatrudnianie nowych pracowników. W Polsce przebywa jednak większość czasu (co najmniej 183 dni), obsługując swój sklep przez Internet. W takim przypadku będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowego w naszym kraju;

  • Przykład 2: Osoba fizyczna rejestruje swoją działalność w Niemczech, gdzie spędzą przeważającą część roku kalendarzowego (np. 10 miesięcy), zaś do Polski przyjeżdża tylko okazjonalnie, z reguły na krótki czas. Na terenie naszego kraju podatnik posiada mieszkanie, za które regularnie płaci czynsz. W takiej sytuacji również podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Podwójne opodatkowanie

Powyższe ustalenia to nie wszystkie aspekty, na które należy zwracać uwagę w przypadku firmy za granicą i działalności w Polsce. Ustawa traktująca o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera również informacje o unikaniu podwójnego opodatkowania. Art. 4a stanowi, że istotne w takiej sytuacji jest spojrzenie na treść umowy zawartej z państwem, na terenie którego firma została zarejestrowana. Brzmi on następująco:

,,Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska„.

Oznacza ona, że każdy przypadek zarejestrowania firmy w danym państwie podlega opodatkowaniu na terenie kraju, w którym podatnik posiada miejsce zamieszkania. Inaczej to wygląda w przypadku, gdy w ,,państwie umawiającym”, czyli tym, w którym doszło do rejestracji przedsiębiorstwa, podatnik posiada zakład świadczący usługi. Wówczas podlega on regulacjom podatkowym ustalonym na terenie tego kraju.

Zagraniczny zakład (wg art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oznacza:

  1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

  2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,

  3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.

Wniosek, jaki można wysnuć z powyższych ustaleń jest prosty. Jeżeli podatnik zarejestruje firmę za granicą, a działalność prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polski, to wciąż będą obowiązywały do ustalenia co do nieograniczonego obowiązku podatkowego na terenie naszego kraju. W związku z tym będzie musiał się rozliczać według polskich stawek PIT.

Firma za granicą i działalność w Polsce – zagrożenia

W celu uniknięcia niedociągnięć lub niezgodnych z prawem działań podatkowych, Ministerstwo Finansów uściśliło pewne działania, regulując je w ostrzeżeniu przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z 12 czerwca 2017 roku (Nr 003/2017). Dotyczy ono osób, które zarejestrowany firmę za granicą i prowadzą działalność w Polsce, ale chcą rozliczać się z podatku według zasad panujących w drugim państwie.

Ministerstwo Finansów ostrzega, że jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, może zostać odebrana jako tak zwana agresywna optymalizacja podatkowa. Polega ona na samowolnym wyborze miejsca spłacania stosownych składek, bez wcześniejszego uzgodnienia z krajem, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. Aby uniknąć kłopotów przy takiej sytuacji, należy dokonać jej za pośrednictwem odpowiednich władz skarbowych, korzystając z klauzuli, pozwalającej obejść prawo podatkowe.

Treść ostrzeżenia w skrócie oznacza, że stosując powyższą definicję zakładu, formalnie rejestrując firmę za granicą i prowadząc działalność w Polsce, osiągając z tego tytułu wszystkie dochody, pod uwagę brane będzie opodatkowane występujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jaki jest tego skutek? Chcąc działać zgodnie z prawem, podatnik będzie musiał wykonać wszystkie obowiązki, jakie dotyczą inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Chodzi o zapłatę podatku dochodowego, złożenie deklaracji rocznej za rok ubiegły, a także płatność zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author