Kategorie:

Egzamin telc – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Rosnąca popularność certyfikatów. Czym jest egzamin TELC?

Egzamin TELC (The European Language Certificates) jest jednym z najbardziej zróżnicowanych i rozbudowanych testów potwierdzających znajomość języków obcych. Jego zakres sprawia, że zyskuje sobie coraz większą popularność.

Czym jest egzamin TELC?

Jest to zbiór standaryzowanych, dokładnie rozpisanych testów potwierdzających znajomość jednego z 10 europejskich języków. Organizacją nadrzędną, wydającą certyfikaty jest telc GmbH, mająca swoją siedzibę w niemieckim Frankfurcie nad Menem. O różnorodności świadczy chociażby fakt, że oferuje zdanie egzaminu na ponad 70 poziomach trudności i różnym zakresie.

Standardy dotyczące egzaminów TELC zostały ustalone przez Radę Europy i odnoszą się do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Dzięki temu kandydaci mogą zdać go na odpowiednim dla siebie poziomie, testując swoją wiedzę z zakresu mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu i pisania.

Języki i poziomy, z których można zdawać:

 • Angielski (A1 – C2): kandydaci mogą zdawać egzaminy ,,biznesowe”, które są zaprojektowane dla osób, które chcą mieć potwierdzenie znajomości języka w kontaktach służbowych. Na poziomie B1 ponadto można przystąpić do egzaminu ,,Hotel i restauracja”, natomiast na B2 do egzaminu ,,Technicznego”;

 • Niemiecki (A1 – C2)

 • Turecki (A1 – C1): podobnie jak w angielskim, istnieje możliwość zdawania bardziej konkretnych testów przez młodzież szkolną;

 • Hiszpański (A1 – B2): dzielony na kilka bardziej szczegółowych egzaminów, np. dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat, którzy posiadają już podstawy komunikacji w codziennych sytuacjach;

 • Francuski (A1 – B2): dzieli się na dodatkowe egzaminy, zakładające konkretne specjalizacje, np. dla uczniów w wieku 12-16 lat;

 • Włoski (A1 – B2)
 • Portugalski (B1)
 • Rosyjski (A1 – B2)
 • Polski (B1 – B2)
 • Arabski (B1): oferowane dla kandydatów z podstawowymi umiejętnościami, którzy mogą już dość dobrze komunikować się w codziennych sytuacjach;


Część pisemna egzaminu TELC (225 punktów do zdobycia)Struktura egzaminu TELC

Trwa około 150 minut i składa się z czterech modułów. W części związanej z czytaniem ze zrozumieniem kandydat testowany jest z czytania na głos, szczegółowego i selektywnego. Można z niej zdobyć łącznie 75 punktów. W module słuchania sprawdzana jest umiejętność rozumienia odtwarzanego dźwięku w obcym języku. Podobnie jak w pierwszym przypadku, zakłada słuchanie treści, szczegółów i selektywne. Do zdobycia również jest 75 punktów.

Moduł testujący wiedzę z zakresu pisania zawiera konieczność napisania jednego tekstu, wybierając jedną spośród dwóch sytuacji. Zadaniem kandydata jest skomponowanie listu motywacyjnego, listu
z reklamacją lub listy z zapytaniem, za co może zdobyć maksymalnie 45 punktów. W ostatniej części sprawdzane są umiejętności dotyczące elementów językowych, a treść zadań może być zróżnicowana. Do zdobycia w niej jest maksymalnie 30 punktów.

Część ustna egzaminu TELC (75 punktów do zdobycia)

Każdy egzamin przeważnie odbywa się z udziałem dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów
(w wyjątkowych sytuacjach po trzech). Moduł ten ma charakter dialogu pomiędzy dwoma zdającymi osobami, którzy są koordynowani przez członków komisji. Przyjęło się, że rozmowa powinna przebiegać w przyjaznym tonie, a żaden z kandydatów nie powinien podejmować próby jej zdominowania. Moduł ten trwa około 15 minut i dzieli się na trzy części.

W module związanym z prezentacją kandydaci krótko opisują swojemu partnerowi jakąś sytuację, wybierając jedną z dwóch przedstawionych. Standardy zakładają nieprzerwaną wypowiedź przez około 90 sekund, zaś na koniec osoba ją wygłaszająca musi odpowiedzieć na pytania, które zadaje drugi kandydat.

Kolejna część to dyskusja, w której kandydaci rozmawiają ze sobą na kontrowersyjny temat. Ich zadaniem jest streszczenie przeczytanego chwilę wcześniej tekstu, a następnie przedstawienie argumentów, które według nich są interesujące. Ważne jest, aby obie osoby przedstawiły swoje zdanie na dany temat i wymieniły się przekonaniami.

Na koniec zadanie polega na wymyśleniu szczegółów opisujących podaną przez egzaminatorów sytuację. Kandydaci muszą wyrazić swoje spojrzenie na temat, wyrazić opinię, przedstawić sugestię
i odpowiedzieć na to, co mówi partner. Z każdego z trzech modułów części ustnej na egzaminie TELC można zdobyć po 25 punktów.

Egzamin TELC – charakterystyka poziomów

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, czyli klasyfikacja ustalona przez Radę Europy rozróżnia sześć poziomów znajomości języków obcych. Jest ona stosowana między innymi podczas egzaminu TELC.

 • A1: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie nie ma problemów z rozumieniem
  i stosowaniem popularnych zwrotów i zdań, dotyczących codziennych sytuacji. Ponadto potrafi przedstawić siebie i opisywać podstawowe zdarzenia, jak miejsce zamieszkania czy pochodzenie. Powinna umieć przeprowadzić rozmowę, zwłaszcza przy spokojnym i wolnym tonie przekazywania informacji,

 • A2: Na tym poziomie osoba rozumie wypowiedzi z zakresu informacji dotyczących codziennego życia (np. pracy, zakupów, miejsca zamieszkania czy zainteresowań). Nie stanowi dla niej problemu komunikacja w podstawowych sytuacjach, używając przy tym podstawowych zwrotów, a także opisanie swojego pochodzenia czy wykonywanego zawodu,

 • B1: Osoba rozumie główne wątki, zawarte w niezbyt trudnych wypowiedziach dotyczących szkoły, pracy, zakupów i codziennego życia. Nie stanowi dla niej problemu rozmowa
  w intuicyjnych sytuacjach w podróży czy sklepie. Potrafi tworzyć złożone zdania, opisujące marzenia, myśli, sny, a także umie przedstawić swoje zdanie,

 • B2: Osoba na tym poziomie rozumie głównie wątki zaawansowanych zdań i wypowiedzi,
  a ponadto potrafi zrozumieć dyskusje zawierające tematy konkretne, techniczne, dotyczące danej specjalności. Nie stanowi dla niej problemu przeprowadzenie płynnej rozmowy
  z rodzimym użytkownikiem języka i potrafi formułować płynne, sensowne zdania,

 • C1: Osoba rozumie szeroki zakres tekstów i wypowiedzi, zawierających ukryte znaczenie. Nie stanowi dla niej żadnego problemu formułowanie obszernych wypowiedzi przy użyciu szerokiego zasobu słownictwa. Umie odnaleźć się w każdym temacie i płynnie włączyć się do dyskusji na każdym poziomie;

 • C2: Osoba może zrozumieć niemal wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi dokonać spójnego i sensownego streszczenia treści, zawierających wiele wątków. Wyraża swoje myśli w sposób płynny, konkretny i nieprzerwany.

Ceny egzaminu TELC, okresy zdawania

Stawki za uzyskanie certyfikatu są uzależnione zarówno od szkoły, w której przeprowadzany jest egzamin, jak również od jego poziomu. Poczynając od najniższego, czyli A1, ceny mogą oscylować w granicach od około 250 do 350zł. Systematycznie, wraz z wyższym poziomem trudności, górna granica cenowa może sięgnąć nawet 600zł, a w przypadku mniej popularnych języków – nawet 800zł.

Terminy sesji egzaminacyjnych również ustalane są przez konkretne szkoły. W większości przypadków w ciągu roku organizowane są trzy sesje: zimowa, wiosenna i jesienna. Z uwagi na to rejestracji i wpłaty należy dokonać kilka miesięcy wcześniej, aby móc zakwalifikować się do grona kandydatów przypisanych do danego okresu zdawania. Zdarzają się również przypadki, że placówki organizują egzamin TELC na indywidualne życzenie klienta. W takiej sytuacji stawki są wyższe.

Gdzie w Polsce można zdać egzamin TELC?

Na terenie naszego kraju funkcjonują dwie Instytucje Partnerskie telc GmbH, w których przeprowadzane są egzaminy TELC, a także szkoleniom poddawani są egzaminatorzy. Od 1992 roku taki status przysługuje Uniwersytetowi Łódzkiemu, natomiast od 2000 roku – Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obu oddziałom podlega łącznie ponad 300 szkół, w których istnieje możliwość zdawania egzaminu.

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 4]

About Author